pohyblivý svet. môj.

Skákajúce slzy,
kryštály bolesti
v koryte zlomenej
duše stále dúfajúcej
v prach nádeje.

Spleti túžiacich
trsov myšlienok
koreňmi pevne v pôde
srdca, za hviezdami
v očiach každého. Dobrovoľne.

Nespútané, nikto nevie
prečo pevne
neoblomné hýbu
sa a svetom
celým. Teda mojim.

Rýchlo, neúnavne,
ťarbavo zatrpknutosť-
korenie každej chvíle
prežitej na úkor inej.
Láskavej. Lepšej.

Bez tabu a zdôvodnenia
dôvodu odvodeného
váhaním odvážnych
bezhlavo vrhá sa
za cieľom. Nevie kam.


Pátrač bez indícií
vlastnej vnútornosti
kričiacej zo zákrytu
bezpečia v nebezpečí
vysokých vĺn narážok.

Vášnivosť bez ohľadu,
Z pohľadu ostýchavých
cíti príležitosť utiecť
na vrch intímnosti
vlastnej slávy zlomených
na duši bez ohľadov
na svet.

blue

Komentáre